O víně

Jaké pokrmy předkládáme s lahodným vínem?

World of wines

Nalézt ideální soulad mezi podávanými pokrmy a vínem není vůbec snadné. Výběr ideální chuťové kombinace propojuje mnoho faktorů, jako jsou příprava daného pokrmu, vybrané suroviny a koření, styl hostiny, roční doba, kalkulace a také individuální představy a konkrétní zvyklosti. Číst více »

Jaká pravidla dodržovat při výběru pokrmů k vínům?

World of wines

Není úplně snadné naučit se vybírat víno k chystaným pokrmům. Před výběrem vhodného vína k jídlu zohledňujeme aspekty, jako jsou úprava krmě, užité suroviny, konkrétní vybrané koření, charakter hodování, roční období, přibližná kalkulace nákladů i individuální potřeby a případné zvyky. Číst více »

Jak můžeme ideálně kombinovat dobré víno s chutným jídlem

World of wines

Najít správný soulad mezi pokrmy a víny není jednoduché. Při kombinování jídla a vína je třeba zohlednit více faktorů, kam patří úprava jídla, použité suroviny, vybrané koření, styl hostiny, typ ročního období, náklady na hostinu i respektování individuálních přání, případně regionálních a náboženských zvyků. Číst více »