O víně

Jak kombinovat víno s jídlem?

World of wines

Objevení perfektní chuťové souhry mezi podávaným jídlem a vybraným vínem není lehké. Volba vhodné kombinace by měla být podepřena mnoha aspekty, kam řadíme zpracování pokrmu, užité suroviny, konkrétní vybrané koření, charakter hodování, druh ročního období, kalkulace a také individuální představy a konkrétní zvyklosti. Číst více »

Doporučíme vám, které kombinace lahodného vína a chutných pokrmů k sobě nejlépe pasují

World of wines

Objevení kulinářské harmonie při konzumaci dobrého vína a vhodného jídla nebývá snadné. Při vybírání bychom se měli řídit důležitými aspekty, jako jsou úprava podávaného jídla, užité suroviny, konkrétní koření, podoba hostiny, povětrnostní podmínky, propočtení nákladů i zohlednění individuálních představ, nebo regionálních zvyklostí. Při volbě vína a podávaného jídla ani jedna ze složek nesmí vyčnívat Obecně platná pravidla pro kombinování jídla ... Číst více »

Jaké jídlo se hodí k dobrému vínu?

World of wines

Najít vyváženou harmonii mezi konzumovaným jídlem a degustovaným vínem není lehké. Výběr ideální chuťové kombinace propojuje mnoho faktorů, jako jsou příprava daného pokrmu, zvolené suroviny a koření, konkrétní podoba hodování, předpověď počasí i roční období, ekonomický rozpočet i respektování individuálních přání a zvyklostí. Číst více »

Jak nejvýhodněji zkombinovat kvalitní víno s lahodným pokrmem

World of wines

Nalezení dokonalé chuťové souhry mezi vínem a jídlem nebývá jednoduché. Ve volbě hraje důležitou roli celá řada faktorů: úprava pokrmu, dodané suroviny, použité koření, konkrétní styl hodování, povětrnostní podmínky daného ročního období, rozpočet nákladů i posouzení konkrétních představ, nebo regionálních zvyků. Číst více »