shop World of Wines
Historie vína

Historie vína

Historie vína sahá opravdu hluboko do dějin lidstva. Přepokládá se, že vinná réva vznikla z divoké formy révy rostoucí ve Středomoří a na Blízkém východě. Nejstarší pozůstatky vinařství pak byly nalezeny při archeologických vykopávkách v Arménii a datují se do doby před více jak 6000 lety. Neuvěřitelné, že?

Starověk

V každém případě je všeobecně známo a dokázáno, že ve starověkém Egyptě, Řecku i v Orientu již ve 3. tisícletí př. n. l. mělo víno mnoho a mnoho příznivců. Jistě si ze školy pamatujeme boha Dionýsa, kterého Řekové ve starověku považovali za boha a ochránce vinné révy a v jeho jménu víno pili v hojné míře. Díky římským výbojům a bojům o nová území se dostala vinná réva i k nám, do Čech a na Moravu. Keltové pěstovali víno již ve 2. století př. n. l.. Slované později kultivovali další odrůdy vinné révy.

Středověk

Ve středověku se o šíření révy vinné v severnějších částech Evropy zasloužili především mniši řádů Cisteriánů, kteří révu přivezli z Francie, učili ji místní obyvatele pěstovat a vyrábět z ní lahodný mok. O rozmach pěstování révy vinné v Čechách se pak zasloužil slavný panovník Karel IV, který přivezl do Čech mimo jiné odrůdu dodnes velmi oblíbeného vína Rulandy šedé.
Ještě před třicetiletou válkou bylo údajně v Čechách a na Moravě osázeno révou vinnou více než na 40 tisíc hektarů půdy, oproti 20 tisícům současných. Zásluhu na této rekordní výměře měl pak především císař Rudolf II. Ovšem za třicetileté války nastal úpadek vinařství, tak jako v podstatě i dalších odvětví zemědělství.

V roce 1648 byla třicetiletá válka ukončena a vinařství i zemědělství mělo opět otevřenou cestu především díky patentům a úlevám Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Venkovský lid opět napřel síly do pěstování různých druhů plodin, samozřejmě včetně vinné révy.
Tyto snahy vedly k potřebě kvalitnějšího osvojování a rozšiřování odborných poznatků v oblasti pěstování vinné révy. Začala vznikat odborná společenství i odborné zemědělské školy. Dochází k vzájemné výměně informací a zkušeností nejen v rámci našich hranic, ale i se zahraničím.

Období renesance

Nastal rozkvět nejen v umění a společenském životě, ale období renesance, obrody zasáhlo i vinařství. O velký rozmach v jeho pěstování se zasloužil nadšený botanik, lékař a řeholník
Norbert Adam Boccius, který zakládal rostlinné sbírky a kompletoval odrůdový materiál vinné révy. Rychle se rozvíjelo vinohradnictví. Mnoho dalších osobností se zasloužilo o další vývoj vinařství, namátkou jmenujme významného a známého vědce Mendela, který se, kromě jiného, věnoval šlechtění odrůd vinné révy.

Průmyslová revoluce

V 18. a 19. století vývoj vinařství stagnoval. Ztrácí se zájem o víno i vinohradnictví. Zemědělci akcentují spíše pěstování cukrovky a dalších užitných plodin. Pije se především kořalka a pivo. V té době se také objevuje révokaz, který k nám zavlečen z Francie a ničí vinnou révu ve velkém. Hovoří se révové kalamitě.

19. a 20. století

Až v této době se začíná vyrábět víno z vinic štěpovaných na podnože odolné proti révokazu. Na malé vinaře působí osvěta Ústředního svazu vinařů a vznikají další vinařské spolky, např. v Mělníku, v Litoměřicích, v Brně, Bratislavě. Začíná se rozvíjet drobné vinařství, především na Moravě. Víno se stává především zbožím a rozvíjí se i propagace a spolupráce ke zvýšení prodeje vín. Víno se stává žádaným artiklem.

Součastnost

Zájem o víno stále stoupá. Zvyšuje se zájem o kvalitní vína. Pití vína je běžnou záležitostí, ale vzrůstá počet lidí, kteří berou víno jako sofistikovanou záležitost, pití kvalitního vína je pro ně gurmánským a společenským zážitkem. To vede ke zvýšení plochy vinic i ke změně v jejich odrůdové skladbě. Vinaři v celém vinařském světě se snaží rozšířit produkci a kvalitu svých vín.

Přírodní podmínky našich vinařských oblastí jsou základním předpokladem pro vznik velmi kvalitních plných vín s charakteristickým aroma a příjemnou chutí i obsahem zdraví prospěšných látek, které směle konkurují zahraničním vínům.

Víno je na výsluní, víno se pilo, pije a pít bude. Víno je dar boha Dionýsa a tak bychom ho měli brát. Vychutnávejme si ho a užívejme!

Přečtěte si také článek: Vědci: Italské víno je o 3000 let starší, než jsme si mysleli

Pokud jste během čtení dostali chuť na sklenku dobrého vína, navštivte náš e-shop s vínem.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/photos/stein-am-rhein-vinn%C3%BD-lis-historick%C3%BD-4416577/

Riesling Winkeler – Allendorf  0,75l

About studio Makawiel

Makawiel Publishing je profesionální tým redaktorů, který zajišťuje služby v oblasti redakce, copywritingu, ale i internetového marketingu.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com