Jak můžeme ideálně kombinovat dobré víno s chutným jídlem

World of wines

Najít správný soulad mezi pokrmy a víny není jednoduché. Při kombinování jídla a vína je třeba zohlednit více faktorů, kam patří úprava jídla, použité suroviny, vybrané koření, styl hostiny, typ ročního období, náklady na hostinu i respektování individuálních přání, případně regionálních a náboženských zvyků. Číst více »

Jak kombinovat víno s jídlem?

World of wines

Objevení perfektní chuťové souhry mezi podávaným jídlem a vybraným vínem není lehké. Volba vhodné kombinace by měla být podepřena mnoha aspekty, kam řadíme zpracování pokrmu, užité suroviny, konkrétní vybrané koření, charakter hodování, druh ročního období, kalkulace a také individuální představy a konkrétní zvyklosti. Číst více »

Doporučíme vám, které kombinace lahodného vína a chutných pokrmů k sobě nejlépe pasují

World of wines

Objevení kulinářské harmonie při konzumaci dobrého vína a vhodného jídla nebývá snadné. Při vybírání bychom se měli řídit důležitými aspekty, jako jsou úprava podávaného jídla, užité suroviny, konkrétní koření, podoba hostiny, povětrnostní podmínky, propočtení nákladů i zohlednění individuálních představ, nebo regionálních zvyklostí. Při volbě vína a podávaného jídla ani jedna ze složek nesmí vyčnívat Obecně platná pravidla pro kombinování jídla ... Číst více »