Jaká pravidla dodržovat při výběru pokrmů k vínům?

World of wines

Není úplně snadné naučit se vybírat víno k chystaným pokrmům. Před výběrem vhodného vína k jídlu zohledňujeme aspekty, jako jsou úprava krmě, užité suroviny, konkrétní vybrané koření, charakter hodování, roční období, přibližná kalkulace nákladů i individuální potřeby a případné zvyky. Číst více »

Mikulovská vinařská podoblast

Mikulovská vinařská podoblast

Každý milovník dobrého vína moc dobře ví, že k nejznámějším vinařským oblastem patří okolí Mikulova. Mikulovskou vinařskou podoblast, která se nachází ve vinařské oblasti Morava, tvoří území okresů Brno-venkov a Břeclav. Vinice se rozkládají na rozloze cca 3700 ha a současná podoba oblasti vznikla v roce 2004 v rámci nového uspořádání vinařských oblastí dle vinařského zákona č. 321/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 324/2004 Sb. Celková aktuální výměra činí 4 737 ha, nachází se zde 30 vinařských obcí, 182 vinařských tratí a působí zde 2350 pěstitelů. Číst více »

Jak můžeme ideálně kombinovat dobré víno s chutným jídlem

World of wines

Najít správný soulad mezi pokrmy a víny není jednoduché. Při kombinování jídla a vína je třeba zohlednit více faktorů, kam patří úprava jídla, použité suroviny, vybrané koření, styl hostiny, typ ročního období, náklady na hostinu i respektování individuálních přání, případně regionálních a náboženských zvyků. Číst více »

Jak kombinovat víno s jídlem?

World of wines

Objevení perfektní chuťové souhry mezi podávaným jídlem a vybraným vínem není lehké. Volba vhodné kombinace by měla být podepřena mnoha aspekty, kam řadíme zpracování pokrmu, užité suroviny, konkrétní vybrané koření, charakter hodování, druh ročního období, kalkulace a také individuální představy a konkrétní zvyklosti. Číst více »